In English

Utformning och omkonstruktion av laserhybridsvets. Ett utvecklingsarbete i samarbete med ESAB

Design and reconstruction of laser hybrid weld. A development project in cooperation with ESAB

Abdullah Balkhi ; David Börjesson ; Frano Cetinic ; Carl Christer-Nilsson ; Sandra Lange ; Emma Laurentz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2008-08-15.

CPL ID: 73037

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek