In English

Anthropogenic Influence with Respect to Heavy Metals and Organotin Pollution in Göta Älv River in Sweden

Aigbe Anthony Eghomwanre
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:31 , 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]