In English

Modelling of spot welds for NVH simulations in view of refined panel meshes

Torsten Eppler ; Rolf Schatz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:150, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72499

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek