In English

Influence of individual trim items on the acoustic behavior of the car interior

Branislav Ivanov ; Teik Huat Ong
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:149, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72498

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek