In English

Influence of bolted items on the results and consistency of Modal Analysis

Miguel Colomo González
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:148, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72497

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek