In English

A study of room acoustical conditions in multi function “Project Studios”

Anders Westbrandt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:145, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72495

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek