In English

Analys av dimensioneringsmetoder för stödkonstruktioner med polymerbaserad jordarmering. En Utvärdering av Nordisk Vägledning Rapport 2:2004, Brittisk Standard 8006:1995 och Vegvesens Håndbok 016

Analysis of design methods for geosynthetic reinforced soil retaining structures. An evaluation of Nordisk Vägledning Rapport 2:2004, British Standard 8006:1995 and Vegvesens Håndbok 016

Robert Bendzovski ; Daniel Melin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:143, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72494

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek