In English

Efterinjektering i Hallandsåstunneln. Analys av data från efterinjektering med cement och silica sol i den oinklädda delen av tunneln.

Post Grouting in the tunnel of Hallandsås. An analysis of post grouting with cement and silica sol in the unlined part of the tunnel

Åsa Bergh ; Anna-Johanna Ekström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:133, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72493

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek