In English

Stress and conflict in project management. A mixed research study of a Swedish energy company

Oscar Sedström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:141, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]