In English

IS/IT Projects Failure: – An Investigation in Iranian Organizations

Reza Alimohammadinavid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72486

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek