In English

Skadeförebygg, vad och varför? – en studie av skadeförebyggande verksamhet hos försäkringsbolag på den svenska marknaden avseende byggnadsrelaterade skador

Being pro-active through damage prevention: An insurance for insurance companies - An explorative study of Swedish insurance companies’ preventive work regarding building-related claims

Helena Pålsson ; Sandra Peterson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:136 , 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72485

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek