In English

Skjuvhållfasthetstillväxt hos skredade lermassor. En studie kring skjuvhållfasthetstillväxt samt metodik för Rapiditetsbestämning.

Growth of shear strength in landslided clays. A study in the growth of shear strength and methodology in classification of rapidity

Jesper Karlsson ; Johan Thylén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:109, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72478

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek