In English

Managing change - Change processes and the industrialization of the construction sector

Johannes Rapai ; Camilla Wallgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:100 , 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72477

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek