In English

Frihamnen - en ny stadsdel i centrum av Göteborg

Frihamnen. A new quarter of Gothenburg city

Sebastian K. Carlberg ; Patricia M. Gustafsson ; Marcus D. M. Johansson ; Andreas E. Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:53, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-07-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72476

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek