In English

Catching the buzzwords - A front-end configuration concept for logging and diagnostic applications on automotive multiplex communication networks

Andreas Nordin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX046/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72431

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek