In English

Modification of crane cabin ventilation on the North West crane, 2/4 EKOX platform

Houshang Jabbarzadeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX042/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-07-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72430

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek