In English

New business opportunity:Customer concept test of a high-tech tool for the construction industry

Martin Högström ; David Kördel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Customer concept test of a high-tech toolPublikationen registrerades 2008-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72266

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek