In English

European market study in the Plating on Plastic

Bujar Asani ; Baptiste Gindre
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Plating on PlasticPublikationen registrerades 2008-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek