In English

Development of an Innovation Audit: Construct, Test & Refine

Emma Lövgren ; Fredrik Aaben
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Innovation AuditPublikationen registrerades 2008-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72263

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek