In English

Should ABB Robotics source component manufacturing from China?: An analysis of costs and risks

Lars Bigsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ABB RoboticsPublikationen registrerades 2008-07-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek