In English

The Technological Innovation Process at Volvo Aero.

Eret Rääk ; Maria Vigfusdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Innovation , Volvo Aero