In English

Developing the Issue Management Process for Skype Technologies Oü

Anneli Tuisk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Management Process for SkypePublikationen registrerades 2008-07-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72255

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek