In English

How Brand Equity can be created through marketing communication channels for small firms

Gustav Rydén ; Nicolas Zavala
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Brand Equity , marketing communication channels , small firmsPublikationen registrerades 2008-07-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72254

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek