In English

Improving Prerequisites for Discontinuous Product Innovations within SKF

Peter Bengtsson ; Tobias Filander Hassler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Discontinuous Product Innovations SKFPublikationen registrerades 2008-07-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72253

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek