In English

Infrastructural Utility Firms Leading the IT-evolution - Creating new business from citywide ZigBee-networks

Marcus Linder ; Daniel Kristensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: IT-evolution , Creating new businessPublikationen registrerades 2008-07-01. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 72251

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek