In English

ICT Innovation in the UK RailwayIndustry Potential Benefits of ICT and Barriers to Diffusion

Sebastian Eriksson ; Armin Tavakoli ; Omar Pool
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: InnovationPublikationen registrerades 2008-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72236

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek