In English

Estimating Market Demand in the Food and Beverage Industry

Mikael Christensson ; Björn Graffner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Market DemandPublikationen registrerades 2008-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72235

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek