In English

Design in Innovation

Thomas Hordern
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Design, InnovationPublikationen registrerades 2008-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72233

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek