In English

Geveko- innovation in incumbent firms

Ragnar Bergvik ; Marika Dertz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: InnovationPublikationen registrerades 2008-06-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 72229

Detta är en tjänst f

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.