In English

Packningsegenskaper och hållfasthet för moränjordar

Packing ability and shear strength of till

Erik Bergman ; Christian Genberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:78, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7211

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek