In English

Utländsk arbetskraft i svensk byggsektor En studie av två NCC-projekt ur ett kommunikations- och kulturperspektiv

Sandra Gustafsson ; Karin Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:50, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7210

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek