In English

Groundwater Vulnerability, Water Quality and Pollution Sources in a Hard Rock Terrain a Casestudy in Pinga Oya Basin,Kandy, Sri Lanka

Björn Göransson ; Mårten Roslund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:75, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7208

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek