In English

2 Brands in 1 Production Line

Marcus Lindeberg ; Per Hessel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-06-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 71919

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek