In English

Musikspelare för sjukvårdsmiljö - produktutveckling med användande i fokus

Music Equipment for the Health Care Environment - Product Developing with Usage in Focus

Linnea Fogelmark ; Lisa Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2008-06-19.

CPL ID: 71914

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek