In English

Vidareutveckling av en bakåtvänd integrerad bilbarnstol

Further development of a rear facing integrated child seat

Ida Abelsson Runing ; Martin Ludvigsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-06-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 71913

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek