In English

Quantification of Performances of the Bioreactor of La Vergne

Jean-Christophe Augey
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:71, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 7191

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek