In English

Mental Workload in bridge designs: Comparing different level of technology using Heart Rate Variability

Gustav Klock
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-06-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 71905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek