In English

Antropometrisk utformning vid ergonomisimulering

Anthropometric design using ergonomic simulation

Herman Eriksson ; Victor Löfgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2008-06-18.

CPL ID: 71865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek