In English

Ställtidsreduktion som en del i en Leanstudie hos Rapid Granulator AB

Reduction of Set-up Times as a Part of a Lean Study at Rapid Granulator AB

Filip Hellman ; Björn Lindahl ; Jonas Malmberg ; Martin Norén ; Sofia Petterson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2008-06-17.

CPL ID: 71820

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek