In English

Lean produktutveckling i svensk industri

Lean product development in Swedish industry

Per Ahlm ; Maria Edén ; Gustaf Nordberg ; Fredrik Stensson ; Claes Thor ; Emil Åkesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2008-06-16.

CPL ID: 71792

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek