In English

Verktyg för miljöanpassad produktutveckling - en kartläggning av tillverkande företag

Tools for an environmentally adapted product development - a survey of manufacturing companies in Sweden

Suzana Djokic ; Sabina Johansson ; Christoffer Ljungbäck ; Yosef Quraishi ; Erik Åberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2008-06-16.

CPL ID: 71784

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek