In English

Möjligheter med simulering av patientflöden inom sjukvården

Possibilities with patient-flow simulation in health care

Fredrik Lilja ; Malin Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-06-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 71590

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek