In English

Energikartläggning och förslag till minskad energianvändning i HDK-huset

Energy survey and measures to reduce the energy use at the HDK-building

Carl Palstam ; Lisa Håkansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:147, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-06-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 71494

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek