In English

Röjsele för alla - ett examensarbete om utveckling av röjselar och analysering av utvärderingsmodeller

Maria Blomdahl ; Åsa Wärnberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-05-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 71306

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek