In English

Estimation of Maximum Loss "A Comparative Study"

Anton Lundkvist ; Mikael Gustavsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-05-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 71281

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek