In English

Development process mapping - An investigation of three embedded systems development processes at Scania CV

Jim Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-05-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 71280

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek