In English

The Tork Expression. Att förstärka produktupplevelsen genom integrerad produktutveckling

The Tork Expression. Enhancing the experience of Tork products by integrated product development

Mikael Lindén ; Anders Åberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-05-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 71016

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek