In English

MS Quiver. Utformning av surfbrädor för kvinnor

MS QUIVER. Design of women's surfboards

Karolina Adolfsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-05-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 70885

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek