In English

Modelling and simulation of matching networks for multi-antenna communication systems

Obada Alhaj Moussa ; Muhammad Bilal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX022/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-05-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 70858

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek