In English

Spectral regrowth analysis for different nonlinear models

Ayiteken Alimu ; Arnando Ferdian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX015/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-05-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 70854

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek